Thành viên của Asiatica Foundation có thể là:
-    Nhân viên của Asiatica Travel và các công ty đối tác cũng như gia đình, bạn bè của nhân viên
-    Khách hàng
-    Các cá nhân
-    Các tổ chức, cộng đồng mở bao gồm: các nhóm sinh viên, đại sứ quán, tham tán thương mại, các hãng thông tấn…
Các thành viên tham gia dựa trên tinh thần tự nguyện, tuân thủ các quy định của tổ chức và có trách nhiệm với các hoạt động của tổ chức cũng như công việc được giao.

Để đăng ký tham gia làm thành viên của Asiatica Foundation, bạn chỉ cần gửi email đăng ký về:
Info@asiaticafoundation.com hoặc gửi đăng ký online qua website. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất để hướng dẫn bạn các bước tiếp theo.

Danh sách thành viên

THAM GIA ASIATICA FOUNDATION

 • Đăng ký

  Đăng ký thành viên online hoặc qua email: info@asiaticafoundation.com
 • Xét Duyệt

  Asiatica Foundation sẽ xét duyệt đơn đăng ký của bạn trong vòng 24h
 • Hiệp Ước

  Thỏa thuận và ký hiệp ước thành viên Asiatica Foundation
 • Kết Nạp

  Đăng ký hoàn thành! Ra mắt thành viên mới
Đăng ký thành viên

Đối Tác